[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
plan
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 12 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ITA
♦ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 62
♦ แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 61รายงานผล ITA
♦ รายงานผลการดำเนินงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 62
 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกัน 61
การใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2563
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2562
คู่มือปฏิบัติงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานบุคคล

 
  
คู่มือปฏิบัติงานบุคคล  
 

♦ คู่มือปฏิบัติงานการบริหารงานกลุ่มนโยบายและแผน 
♦ คู่มือปฏิบัติงานแผน
♦ คูมือปฏิบัติงานงบประมาณ
♦ คู่มือปฏิบัติงานเสนอของบประมาณ
♦ คู่มือปฏิบัติงานติดตาม
♦ คู่มือปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ของ สพป.และสพฐ. 


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5