สพป.ปทุมธานี เขต 1
Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบ EB

เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

  

หนังสือราชการ

รายงานการประชุม

           รายงาน
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

 

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนประชารัฐ    

Previous Next
  • 1
  • 2
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 16.30 น นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ... Read more
วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 7.00... Read more
วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 6.30... Read more
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ... Read more
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ... Read more
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561 นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ... Read more
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more

 

Previous Next
  • 1
  • 2
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนคลองสระ (สภาวิทยาอุทิศ) สิ่งที่แนบมา Read more
นางพิชชา อัมระปาล ตำแหน่งครู วิทยะฐานะ... Read more
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องคุณค่าพทัพยากรธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม... Read more
การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เอกสารประกอบ Read more

 

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1


นายจำนงค์ สุดาเดช
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน