Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562

- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส

- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศโรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว เรื่องการรับสมัครครูอัตราจ้าง งบประมาณอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เขียนโดย ณัฐภัทร 782
ประกาศผลการคัดเลือกบุคลลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เขียนโดย สาลิกา 605
ประกาศผลการคัดเลือกบุคลลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เขียนโดย สาลิกา 458
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานีเรื่องเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญาญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 14 เขียนโดย ณัฐภัทร 422
รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เขียนโดย สาลิกา 432
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เขียนโดย สาลิกา 426
ประกาศเรื่อง การแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน (ทุกสังกัด) เขียนโดย ณัฐภัทร 603
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม เขียนโดย สาลิกา 765
การรับสมัครคัดเลือกนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เขียนโดย สาลิกา 549
ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปทุมธานี เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปทุมธานีเปิดให้บริการวันเสาร์ เขียนโดย ณัฐภัทร 886

20 ข่าวล่าสุด