Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562

- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส

- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปทุมธานี เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปทุมธานีเปิดให้บริการวันเสาร์ เขียนโดย ณัฐภัทร 693
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดปทุมธานี เรื่องเสนอถอดชื่อสมาชิค ช.พ.ค.ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป เขียนโดย ณัฐภัทร 362
ประชาสัมพันธ์โครงการ นวัตกรรมสร้างได้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ดังเอกสารแนบ เขียนโดย ณัฐภัทร 295
ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาคพิเศษ รุ่นที่ 2 หลักสูตรศึกษาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขียนโดย ณัฐภัทร 539
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 เขียนโดย ณัฐภัทร 2001
รับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ เขียนโดย สาลิกา 1240
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้างในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เขียนโดย ณัฐภัทร 1362
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน เขียนโดย ณัฐภัทร 2905
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง เขียนโดย ณัฐภัทร 849
ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง ตามเอกสารแนบ เขียนโดย ณัฐภัทร 788

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

มุมการเงิน

โรงเรียนประชารัฐ

เว็บไซต์หน่วยงาน

www.uprightschool.com

facebook

การแจ้งข้อร้องเรียนescort ankara mobil porno escort ankara escort ankara escort ankara porno porno izle tekirdag escort duzce escort erzincan escort yozgat escort çankırı escort