Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562

- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส

- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอความช่วยเหลือครูประสบอัคคีภัย เขียนโดย วรณัน 339
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2562 เขียนโดย วรณัน 524
การจัดงานพิธีของจังหวัดปทุมธานี เขียนโดย วรณัน 302
คำสั่ง ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 21 ราย เขียนโดย วรชัช 1295
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี 2562 เขียนโดย วรณัน 539
ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาฯตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๖๑ เขียนโดย วรณัน 316
ขอเชิญเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ เขียนโดย วรณัน 398
นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ด้านการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย เขียนโดย วรณัน 484
การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านรักษาความสะอาด สังกัด สำนักงาน สกสค. จังหวัดปทุมธานี เขียนโดย วรณัน 326
กิจกรรมเขตสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เขียนโดย วรณัน 319

20 ข่าวล่าสุด