Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562

- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส

- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เขียนโดย สาลิกา 368
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เขียนโดย สาลิกา 368
ประกาศเรื่อง การแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน (ทุกสังกัด) เขียนโดย ณัฐภัทร 505
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม เขียนโดย สาลิกา 657
การรับสมัครคัดเลือกนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เขียนโดย สาลิกา 448
ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปทุมธานี เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปทุมธานีเปิดให้บริการวันเสาร์ เขียนโดย ณัฐภัทร 632
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดปทุมธานี เรื่องเสนอถอดชื่อสมาชิค ช.พ.ค.ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป เขียนโดย ณัฐภัทร 349
ประชาสัมพันธ์โครงการ นวัตกรรมสร้างได้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ดังเอกสารแนบ เขียนโดย ณัฐภัทร 281
ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาคพิเศษ รุ่นที่ 2 หลักสูตรศึกษาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขียนโดย ณัฐภัทร 531
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 เขียนโดย ณัฐภัทร 1942

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

มุมการเงิน

โรงเรียนประชารัฐ

เว็บไซต์หน่วยงาน

www.uprightschool.com

facebook

การแจ้งข้อร้องเรียนpatisahiplen