Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562

- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส

- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เขียนโดย สาลิกา 389
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2562 เขียนโดย ณัฐภัทร 430
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2562 สังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 1 เขียนโดย สาลิกา 549
ประกาศโรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เขียนโดย ณัฐภัทร 426
ประกาศโรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว เรื่องประกาศผลการสอบคัดเลือกสรร เป็นครูอัตราจ้างั่วคราว (งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี) เขียนโดย ณัฐภัทร 356
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีปกติ เขียนโดย สาลิกา 1257
ประกาศโรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว เรื่องการรับสมัครครูอัตราจ้าง งบประมาณอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เขียนโดย ณัฐภัทร 556
ประกาศผลการคัดเลือกบุคลลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เขียนโดย สาลิกา 543
ประกาศผลการคัดเลือกบุคลลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เขียนโดย สาลิกา 407
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานีเรื่องเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญาญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 14 เขียนโดย ณัฐภัทร 369

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

มุมการเงิน

โรงเรียนประชารัฐ

เว็บไซต์หน่วยงาน

www.uprightschool.com

facebook

การแจ้งข้อร้องเรียนpatisahiplen