Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562

- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส

- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

Previous Next
  • 1
  • 2
(7 สิงหาคม 2563) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน... Read more
(6 สิงหาคม 2563) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน... Read more
(5 สิงหาคม 2563) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน... Read more
(5 สิงหาคม 2563) พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี... Read more
(4 สิงหาคม 2563) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน... Read more
(3 สิงหาคม 2563) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน... Read more
(3 สิงหาคม 2563) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน... Read more
(3 สิงหาคม 2563) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน... Read more
(3 สิงหาคม 2563) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน... Read more
(30 กรกฎาคม 2563) นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
(30 กรกฎาคม 2563) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน... Read more
(29 กรกฎาคม 2563) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน... Read more
มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1 เข้มอบรมครูผู้ช่วย รุ่นที่ 2 เขียนโดย วรณัน 19
สพป.ปทุมธานี เขต 1 เข้มอบรมครูผู้ช่วย เขียนโดย วรณัน 43
สพป.ปทุมธานี เขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน” เขียนโดย ณัฐภัทร 66
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ให้การต้อนรับองคมนตรี เขียนโดย วรณัน 46
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ติวเข้มระบบการควบคุมภายใน เขียนโดย วรณัน 74
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประชุมการจัดทำแบบติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษา เขียนโดย วรณัน 74
สพป.ปทุมธานี เขต 1 จัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปี 2563 เขียนโดย วรณัน 33
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประชุม BPC เขียนโดย วรณัน 69
สพป.ปทุมธานี เขต 1 จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เขียนโดย วรณัน 56
สพป.ปทุมธานี เขต 1 จัดกิจกรรม “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เขียนโดย วรณัน 70

20 ข่าวล่าสุด