Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบ EB

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

รายงานการประชุม

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนประชารัฐ

Previous Next
  • 1
  • 2
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2561 นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ... Read more
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2561 นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ... Read more
วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2561 นางกาญจนา คล้ายพุฒ... Read more
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2561 นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์... Read more
วันที่ 9 กันยายน 2561 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ... Read more
วันที่ 8 กันยายน 2561 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา... Read more
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2561 นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 นำคณะข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เขียนโดย ณัฐภัทร 9
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และนายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ได้เข้าพบปะเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัด และกล่าวให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของงานธุรก เขียนโดย ณัฐภัทร 25
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2561 นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ที่บรรจุในสถานศึกษาจังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธ เขียนโดย ณัฐภัทร 11
วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ณ โรงเรียนคลองสอง และโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ เขียนโดย ณัฐภัทร 116
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา" ครั้งที่ 3 และขึ้นรับโล่เกียรติคุณ ในการเป็นผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการ "สามัคคีสัมพันธ เขียนโดย ณัฐภัทร 46
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2561 นางกาญจนา คล้ายพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์และคณะครูนำนักเรียนเดินทางเข้าพบ นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เพื่อขอพร และคำแนะนำก่อนเดินทางไปแข่งขัน คณิตศาสตร์ เขียนโดย ณัฐภัทร 49
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 ณ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เขียนโดย ณัฐภัทร 127
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธาน โครงการถอดแบบประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปี 2561 และมอบประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ เขียนโดย ณัฐภัทร 96
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มศิลปหัตถกรรม(ศิลปะ-นาฎศิลป์) ณ ห้องประชุม 2 สพป.ปทุมธานี เขต1 เขียนโดย ณัฐภัทร 156
นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการการอบรม การขยายผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.25 เขียนโดย ณัฐภัทร 57

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1


นายจำนงค์ สุดาเดช
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน