Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบ EB

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

รายงานการประชุม

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนประชารัฐ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.เกี่ยวกับนโยบายการขับเคลื่อนงาน ต้านยาเสพติดทั่วประเทศ ระหว่าง สพฐ. เขียนโดย ณัฐภัทร 1
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ณ ห้องประชุม 1 สพป.ปทุมธานี เขต 1 เขียนโดย ณัฐภัทร 0
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2561 คณะข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธา เขียนโดย ณัฐภัทร 7
วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ได้เป็นประธานเปิดงานพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๓ เขียนโดย ณัฐพล 72
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 นำคณะข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดจัดกิจกรรมเขตสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ณ บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานเขตพื้นที่กา เขียนโดย ณัฐภัทร 39
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และข้าราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์ ระดับภาคกลาง ระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2561 โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอ เขียนโดย ณัฐภัทร 41
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เดินทางเข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวมด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional เขียนโดย ณัฐภัทร 55
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1และ นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช เขียนโดย ณัฐภัทร 45
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายจำนงค์ สุดาเดชผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ และรองผู้อำนวยการ ผอ กลุ่ม ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” การนำเสนอนโยบาย โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เล เขียนโดย ณัฐภัทร 44
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุม การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ สพฐ.เกมส์ ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ปทุมธานี เขต 1 เขียนโดย ณัฐภัทร 64

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1


นายจำนงค์ สุดาเดช
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน