ข่าวกิจกรรม
Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบ EB

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

รายงานการประชุม

           รายงาน
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

 

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนประชารัฐ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา"สู่การเป็นผู้นำการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ." 1 ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต 1 เขียนโดย ณัฐภัทร 109
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมคณะข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ เขียนโดย ณัฐภัทร 27
คณะข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 คณะข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังห เขียนโดย ณัฐภัทร 13
คณะข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ณ บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังห เขียนโดย ณัฐภัทร 7
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมหลักสูตรการยื่นขอรับบำเน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension Electronic Fliling) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม เขียนโดย ณัฐภัทร 28
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการและแสดงผลงานนักเรียน ประจำปี 2561 กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่ 10 ณ โรงเรียนวัดบางเตยนอก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เขียนโดย ณัฐภัทร 18
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการและแสดงผลงานนักเรียน ประจำปี 2561 กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่ 7,8 ณ อาคารอเนกประสงค์วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังห เขียนโดย ณัฐภัทร 28
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการวิชาการ กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุ่มที่ 1และเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส เขียนโดย ณัฐภัทร 29
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสปอตโฆษณษส่งเสริมคุณธรรม ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนคลองบ้านพร้าว เขียนโดย ณัฐภัทร 144
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมงาน "วันรพี2561" ณ บริเวณหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี เขียนโดย ณัฐภัทร 28

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1


นายจำนงค์ สุดาเดช
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน