Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบ EB

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

รายงานการประชุม

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนประชารัฐ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2561 นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 นำคณะข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เขียนโดย ณัฐภัทร 9
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และนายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ได้เข้าพบปะเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัด และกล่าวให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของงานธุรก เขียนโดย ณัฐภัทร 25
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2561 นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ที่บรรจุในสถานศึกษาจังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธ เขียนโดย ณัฐภัทร 11
วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ณ โรงเรียนคลองสอง และโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ เขียนโดย ณัฐภัทร 116
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา" ครั้งที่ 3 และขึ้นรับโล่เกียรติคุณ ในการเป็นผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการ "สามัคคีสัมพันธ เขียนโดย ณัฐภัทร 46
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2561 นางกาญจนา คล้ายพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์และคณะครูนำนักเรียนเดินทางเข้าพบ นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เพื่อขอพร และคำแนะนำก่อนเดินทางไปแข่งขัน คณิตศาสตร์ เขียนโดย ณัฐภัทร 49
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 ณ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เขียนโดย ณัฐภัทร 127
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธาน โครงการถอดแบบประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปี 2561 และมอบประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ เขียนโดย ณัฐภัทร 96
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มศิลปหัตถกรรม(ศิลปะ-นาฎศิลป์) ณ ห้องประชุม 2 สพป.ปทุมธานี เขต1 เขียนโดย ณัฐภัทร 156
นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการการอบรม การขยายผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.25 เขียนโดย ณัฐภัทร 57

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1


นายจำนงค์ สุดาเดช
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน