Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562

- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส

- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

สพป.ปทุมธานี เขต 1 พัฒนาผู้บริหารและเตรียมตัวของบุคลากรก่อนเกษียณ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

(17 กันยายน 2563) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและการเตรียมตัวของบุคลากรทางการศึกษาก่อนเกษียณอายุราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายกำจัด คงหนู ข้าราชการบำนาญ มาบรรยายพิเศษ เรื่อง สร้างสุขวิถีใหม่ ครูไทยยุค New Normal โดยมี ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง”

Share

20 ข่าวล่าสุด