Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562

- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส

- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

สพป.ปทุมธานี เขต 1 คัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

(16 กันยายน 2563) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนที่ความประพฤติดี มีผลการเรียนดี ตลอดจน ผู้บริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเยี่ยม โดยมี ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จา ก สพม. เขต 4 และสพป.ปทุมธานี เขต 1 เข้าร่วมประชุมฯในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 (ห้องใหญ่) ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Share

20 ข่าวล่าสุด