มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

numaradan isim sorgulama nasıl yapılır En yakın lastikçi istanbul pubg mobile 660 uc

ผลการประกวดเพื่อรับรางวัลในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2563)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ผลการประกวดเพื่อรับรางวัลในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2563)

กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ด้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น)

รางวัลชนะเลิศ                        โรงเรียนวัดครู

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1         โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2         โรงเรียนวัดท้ายเกาะ

รางวัลชมเชย                          โรงเรียนวัดเนกขัมนาราม

รางวัลชมเชย                          โรงเรียนวัดนาวง

ชมคลิปวีดีโอได้ที่ https://www.facebook.com/pathumarea1/