Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562

- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส

- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

สพป.ปทุมธานี เขต 1 อบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

(14 สิงหาคม 2563) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”และการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการคัดกรองนักเรียนที่มีความพิการ และพัฒนาสมรรถภาพเด็กในแต่ละประเภทความพิการได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ โดยมี ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน 102 คน ระหว่างวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 (ห้องใหญ่) ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Share

20 ข่าวล่าสุด