Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562

- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส

- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

ประกาศ สพป.ปท.1 รับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอน มาบรรจุและแต่งตั้งให้เป็น 38 ค. (2)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

รับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (000 ประกาศ รับสมัคร ย้าย โอน 38 ค. (2) 2563.pdf)ประกาศ รับสมัคร ย้าย โอน 38ค. (2)ประกาศ รับสมัคร ย้าย โอน 38ค. (2)วรชัช5202 Kb537
Download this file (001 2560 ว29 โอนพนักงานท้องถิ่นมา 38ค. (2).pdf)เอกสารแนบ 1เอกสารแนบ 1วรชัช249 Kb171
Download this file (002 2560 ว30 ย้ายโอนมา 38ค.(2).pdf)เอกสารแนบ 2เอกสารแนบ 2วรชัช193 Kb159
Download this file (003 2563 ว10 ซักซ้อมท้องถิ่น มา 38ค.(2).pdf)เอกสารแนบ 3เอกสารแนบ 3วรชัช1323 Kb145
Download this file (004 2548 ว10 แต่งตั้งระดับ 8 ลงมา.pdf)เอกสารแนบ 4เอกสารแนบ 4วรชัช266 Kb201
Share

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

มุมการเงิน

โรงเรียนคุณภาพ

โรงเรียนประชารัฐ

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

www.uprightschool.com

facebook

การแจ้งข้อร้องเรียน