มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

สพป.ปทุมธานี เขต 1 ชี้แจงการดำเนินการถ่ายโอนบุคลากรฯ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

(4 มิถุนายน 2563) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินการถ่ายโอนบุคลากรไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีโรงเรียนวัดเพิ่มทาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 กับ โรงเรียนวัดเพิ่มทาน ณ ห้องประชุม 2 (ห้องเล็ก) ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1