Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562

- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส

- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

สพป.ปทุมธานี เขต 1 ร่วมการประชุมศูนย์เฉพาะกิจการศึกษาทางไกล

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

(เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมด้วย นายสมศักดิ์  พูลเชื้อ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 นายวิเชียร วาพัดไทย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เข้าร่วมการประชุมศูนย์เฉพาะกิจการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านทางระบบการประชุมทางไกล (VIDEO CONFERENCE) เรื่อง แผนการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เพื่อกำกับ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนและแก้ปัญหาร่วมกันกับโรงเรียนตามความเหมาะสมของแต่ละบริบท และรายงานมายังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม 2 (ห้องเล็ก) ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Share

20 ข่าวล่าสุด