Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562

- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส

- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

สพป.ปทุมธานี เขต 1 ติดตั้งนวัตกรรมการรับสัญญาณ DLTV ให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

(27 พฤษภาคม 2563) นายวิเชียร วาพัดไทย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กหญิงมณีรัตน์ สุขเมือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และเด็กหญิงศศินิภา ภู่พรหม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง พร้อมติดตั้งนวัตกรรมการรับสัญญาณ DLTV ด้วยระบบการ Design Thinking ให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Share

20 ข่าวล่าสุด