Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562

- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส

- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ประกาศศูนย์สรรหาและเลือกสรร กลุ่มงานบริหารการสอบทุน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องประกาศทุนองค์การสหสากลวิทยาลัย

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ประกาศศูนย์สรรหาและเลือกสรร กลุ่มงานบริหารการสอบทุน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องประกาศทุนองค์การสหสากลวิทยาลัย

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (img068.pdf)img068.pdf ณัฐภัทร1508 Kb72
Share

20 ข่าวล่าสุด