มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

สพป.ปทุมธานี เขต 1 จัดทำสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

(14 พฤศจิกายน 2562) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้พูดคุยและแจ้งแนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมจัดทำสัญญาจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ เพื่อจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ณ ห้องประชุม 1 (ใหญ่) ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1