มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

สพป.ปทุมธานี เขต 1 สรุปผลประเมินการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

(14 พฤศจิกายน 2562) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมรับทราบผลสรุปผลคะแนนการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1/2562 เพื่อแจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้องรับทราบผลการประเมินเมื่อปฏิบัติงานครบ 6 เดือน และข้อเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติมของคณะกรรมการ เพื่อแก้ไข ปรับปรุงต่อไป ณ ห้องประชุม 2 (ห้องเล็ก) ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1