Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562

- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส

- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาใน ภาคเรียนที่ 2

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาใน ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2562 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 14 พฤศจิกายน 2562 และเปิดภาคเรียนในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 แบ่งการรับสมัครเป็น 2 ระดับ ดังนี้

              ระดับปริญญาโท รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทุกสาขาเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม. : M.Ed.) ระยะเวลาศึกษา 2 ปี จัดการศึกษาภาคพิเศษ (วันเสาร์) เวลา 9.00 น.- 17.00 น. (เปิดสอนพื้นที่ศาลายา และวิทยาเขตวังไกลวังกล)

              ระดับปริญญาเอก รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ทุกสาขาเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด. : PH.D.) สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี จัดการศึกษาภาคพิเศษ (วันเสาร์และวันอาทิตย์) เวลา 9.00 น.- 17.00น. (เปิดสอนพื้นที่ ศาลายา)

              ในการนี้ทางวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ที่สนใจเข้าสมัครเพื่อศึกษาต่อในระดับบัญฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (img056.pdf)img056.pdf ณัฐภัทร2649 Kb41
Share

20 ข่าวล่าสุด