Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562

- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส

- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

สพป.ปทุมธานี เขต 1 ให้การต้อรับข้าราชการที่รับโอนฯ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

(15 ตุลาคม 2562) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ให้การต้อนรับ ข้าราชการที่รับโอนมาดำรงตำแหน่ง นายสุมิตร์ ตันติยวงศ์  ตำแหน่ง นิติกร ชำนาญการ นางสมใจ สุขมณี  ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ นางศิริพร เอี่ยมสำอาง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ นางสาวณภัทร์ เจริญสุข ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ  ซึ่งได้โอนมาจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า จังหวัดปทุมธานี และสำนักงานเทศบาลตำบลปากแพรก จังหวัดกาญจนบุรี มาปฏิบัติงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

มุมการเงิน

โรงเรียนคุณภาพ

โรงเรียนประชารัฐ

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

www.uprightschool.com

facebook

การแจ้งข้อร้องเรียน

promosyon istanbul escort bayan