Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562

- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส

- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

สพป.ปทุมธานี เขต 1 เสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียน

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

(11 กรกฎาคม 2562) นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการค่ายทักษะชีวิตเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเกิดการตระหนักรู้ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจ และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดการกับอารมณ์และความเครียด และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นซึ่งเป็นองค์ประกอบของทักษะชีวิตที่ดีสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  โดยมี บุคลากร ครูและนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

 

Share

20 ข่าวล่าสุด