Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562

- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส

- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

สพป.ปทุมธานี เขต 1 จัดเข้มอบรมพัฒนาครูผัช่วย

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

(4 กรกฎาคม 2562) นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 รุ่นที่ 1 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “จรรยาบรรณครู” โดยมี ดร.เอนก ล่วงลือ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดปทุมธานี และ ผู้บริหาร บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ร่วมพูดคุยให้คำชี้แนะในการอบรมฯครั้งนี้ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

Share

20 ข่าวล่าสุด