มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

สพป.ปทุมธานี เขต 1 จัดเข้มอบรมพัฒนาครูผัช่วย

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

(4 กรกฎาคม 2562) นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 รุ่นที่ 1 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “จรรยาบรรณครู” โดยมี ดร.เอนก ล่วงลือ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดปทุมธานี และ ผู้บริหาร บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ร่วมพูดคุยให้คำชี้แนะในการอบรมฯครั้งนี้ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีhttps://www.dongelkerhanesi.com/