Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบ EB

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนประชารัฐ

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

โครงการ “การช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้นแก่นักเรียนระดับประถมศึกษา”

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

(12 กุมภาพันธ์ 2562) นายฐานันดร บรรดาศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานกล่าวปิดโครงการ “การช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้นแก่นักเรียนระดับประถมศึกษา” เพื่อส่งเสริมความรู้พัฒนาทักษะในการปฐมพยาบาลและมีความสามารถช่วยเหลือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งมีคณะงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนคลองห้า หมู่ 13 มาให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1


นายฐานันดร บรรดาศักดิ์
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน