Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562

- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส

- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ประกาศผลสอบการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ประกาศผลสอบการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (1.ภาษาไทย.pdf)1.ภาษาไทย.pdf สาลิกา2133 Kb4391
Download this file (10.พลศึกษา.pdf)10.พลศึกษา.pdf สาลิกา662 Kb3043
Download this file (11.ดนตรี.pdf)11.ดนตรี.pdf สาลิกา427 Kb1094
Download this file (12.ดนตรีสากล.pdf)12.ดนตรีสากล.pdf สาลิกา221 Kb719
Download this file (13.ศิลปศึกษา.pdf)13.ศิลปศึกษา.pdf สาลิกา248 Kb817
Download this file (14.ทัศนศิลป์.pdf)14.ทัศนศิลป์.pdf สาลิกา186 Kb633
Download this file (15.นาฏศิลป์.pdf)15.นาฏศิลป์.pdf สาลิกา527 Kb1283
Download this file (16.อุตสาหกรรมศิลป์.pdf)16.อุตสาหกรรมศิลป์.pdf สาลิกา228 Kb810
Download this file (17.เกษตรกรรม.pdf)17.เกษตรกรรม.pdf สาลิกา462 Kb963
Download this file (18.คหกรรม.pdf)18.คหกรรม.pdf สาลิกา242 Kb822
Download this file (19.ประถมศึกษา.pdf)19.ประถมศึกษา.pdf สาลิกา751 Kb1872
Download this file (2.คณิตศาสตร์.pdf)2.คณิตศาสตร์.pdf สาลิกา3586 Kb5822
Download this file (20.ปฐมวัย.pdf)20.ปฐมวัย.pdf สาลิกา796 Kb2844
Download this file (21.จิตวิทยา แนะแนว.pdf)21.จิตวิทยา แนะแนว.pdf สาลิกา553 Kb1050
Download this file (22.วัดผลประเมินผล.pdf)22.วัดผลประเมินผล.pdf สาลิกา234 Kb663
Download this file (23.เทคโนโลยีทางการศึกษา.pdf)23.เทคโนโลยีทางการศึกษา.pdf สาลิกา1056 Kb1819
Download this file (24.บรรณารักษ์.pdf)24.บรรณารักษ์.pdf สาลิกา192 Kb686
Download this file (25.โสตทัศนศึกษา.pdf)25.โสตทัศนศึกษา.pdf สาลิกา424 Kb1092
Download this file (26.บริหารธุรกิจ.pdf)26.บริหารธุรกิจ.pdf สาลิกา635 Kb1437
Download this file (27.หลักสูตรและการสอน.pdf)27.หลักสูตรและการสอน.pdf สาลิกา426 Kb610
Download this file (28.อุตสาหกรรมไฟฟ้า.pdf)28.อุตสาหกรรมไฟฟ้า.pdf สาลิกา434 Kb1180
Download this file (3.ภาษาอังกฤษ.pdf)3.ภาษาอังกฤษ.pdf สาลิกา1586 Kb4136
Download this file (4.ภาษาจีน.pdf)4.ภาษาจีน.pdf สาลิกา248 Kb811
Download this file (5.ภาษาญี่ปุ่น.pdf)5.ภาษาญี่ปุ่น.pdf สาลิกา210 Kb505
Download this file (6.วิทยาศาสตร์.pdf)6.วิทยาศาสตร์.pdf สาลิกา2691 Kb5618
Download this file (7.ฟิสิกส์.pdf)7.ฟิสิกส์.pdf สาลิกา1499 Kb2247
Download this file (8.สังคมศึกษา.pdf)8.สังคมศึกษา.pdf สาลิกา3703 Kb5762
Download this file (9.สุขศึกษา.pdf)9.สุขศึกษา.pdf สาลิกา422 Kb1033
Download this file (บัญชีตำแหน่งว่าง สพป.ปท.1.pdf)บัญชีตำแหน่งว่าง สพป.ปท.1.pdf สาลิกา1699 Kb2979
Download this file (บัญชีตำแหน่งว่าง สพป.ปท.2.pdf)บัญชีตำแหน่งว่าง สพป.ปท.2.pdf สาลิกา1332 Kb2099
Download this file (บัญชีตำแหน่งว่าง สพม.4.pdf)บัญชีตำแหน่งว่าง สพม.4.pdf สาลิกา4500 Kb3490
Download this file (ประกาศศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี.pdf)ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี สาลิกา2290 Kb3452
Share

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

นายสมบัติ จันทร์มีชัย
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

โรงเรียนประชารัฐ

เว็บไซต์หน่วยงาน

www.uprightschool.com

facebook

การแจ้งข้อร้องเรียนkalebet kalebet giriş kalebet izmir escort travesti porno travesti porno escort ankara izmir escort ankara escort