Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562

- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส

- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (1.กลุ่มวิชาภาษาไทย.pdf)1.กลุ่มวิชาภาษาไทย.pdf สาลิกา9499 Kb4920
Download this file (10 กลุ่มวิชาสุขศึกษา.pdf)10 กลุ่มวิชาสุขศึกษา.pdf สาลิกา1146 Kb1018
Download this file (11  กลุ่มวิชาพลศึกษา.pdf)11 กลุ่มวิชาพลศึกษา.pdf สาลิกา15151 Kb5970
Download this file (12.กลุ่มวิชาดนตรีไทย.pdf)12.กลุ่มวิชาดนตรีไทย.pdf สาลิกา2173 Kb1427
Download this file (13.กลุ่มวิชาดนตรีสากล.pdf)13.กลุ่มวิชาดนตรีสากล.pdf สาลิกา762 Kb729
Download this file (14.กลุ่มวิชาศิลปศึกษา .pdf)14.กลุ่มวิชาศิลปศึกษา .pdf สาลิกา1243 Kb921
Download this file (15.กลุ่มวิชาทัศนศิลป์.pdf)15.กลุ่มวิชาทัศนศิลป์.pdf สาลิกา488 Kb596
Download this file (16.กลุ่มวิชานาฏศิลป์.pdf)16.กลุ่มวิชานาฏศิลป์.pdf สาลิกา3902 Kb2138
Download this file (17.กลุ่มวิชาอุตสหกรรมศิลป์.pdf)17.กลุ่มวิชาอุตสหกรรมศิลป์.pdf สาลิกา854 Kb859
Download this file (18.กลุ่มวิชาเกษตรกรรม.pdf)18.กลุ่มวิชาเกษตรกรรม.pdf สาลิกา2383 Kb1177
Download this file (19.กลุ่มวิชาคหกรรม .pdf)19.กลุ่มวิชาคหกรรม .pdf สาลิกา1419 Kb1039
Download this file (2.กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ .pdf)2.กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ .pdf สาลิกา12855 Kb6570
Download this file (20.กลุ่มวิชาประถมศึกษา.pdf)20.กลุ่มวิชาประถมศึกษา.pdf สาลิกา4934 Kb2762
Download this file (21.กลุ่มวิชาปฐมวัย.pdf)21.กลุ่มวิชาปฐมวัย.pdf สาลิกา14284 Kb5140
Download this file (22.กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว.pdf)22.กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว.pdf สาลิกา2058 Kb6372
Download this file (23.กลุ่มวิชาวัดผลและประเมินผลการศึกษา.pdf)23.กลุ่มวิชาวัดผลและประเมินผลการศึกษา.pdf สาลิกา1026 Kb1069
Download this file (24.กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา.pdf)24.กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา.pdf สาลิกา5386 Kb2160
Download this file (25.กลุ่มวิชาบรรณารักษ์.pdf)25.กลุ่มวิชาบรรณารักษ์.pdf สาลิกา786 Kb904
Download this file (26.กลุ่มวิชาโสตทัศนศึกษา.pdf)26.กลุ่มวิชาโสตทัศนศึกษา.pdf สาลิกา2355 Kb987
Download this file (27.กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ.pdf)27.กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ.pdf สาลิกา6002 Kb2515
Download this file (28.กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน.pdf)28.กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน.pdf สาลิกา554 Kb438
Download this file (29 กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมไฟฟ้า.pdf)29 กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมไฟฟ้า.pdf สาลิกา5304 Kb2413
Download this file (3.กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ.pdf)3.กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ.pdf สาลิกา9906 Kb4726
Download this file (4.กลุ่มวิชาภาษาจีน.pdf)4.กลุ่มวิชาภาษาจีน.pdf สาลิกา1069 Kb770
Download this file (5.กลุุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น.pdf)5.กลุุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น.pdf สาลิกา252 Kb449
Download this file (7.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์.pdf)7.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์.pdf สาลิกา19162 Kb7664
Download this file (8.กลุ่มวิชาฟิสิกส์.pdf)8.กลุ่มวิชาฟิสิกส์.pdf สาลิกา5393 Kb2458
Download this file (9.กลุ่มวิชาสังคมศึกษา.pdf)9.กลุ่มวิชาสังคมศึกษา.pdf สาลิกา19465 Kb7899
Download this file (ประกาศรายฃื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย2560.pdf)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน คผช. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560สาลิกา6973 Kb12133
Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

มุมการเงิน

โรงเรียนประชารัฐ

เว็บไซต์หน่วยงาน

www.uprightschool.com

facebook

การแจ้งข้อร้องเรียนizmir escort buca escort ankara escort ankara escort bayan rus porno travesti porno hd altyazılı porno canlı maç izle restbet restbet restbet betpas restbet restbet restbet