Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

โรงเรียนประชารัฐ

รายงานการประชุม

           รายงาน
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙


 

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (บัญชีงบหน้าข้าราชการครูฯ.pdf)บัญชีงบหน้าข้าราชการครูฯ ขอย้ายภายในเขตและต่างเขตพื้นที่การศึกษาบัญชีงบหน้าข้าราชการครูฯ ขอย้ายภายในเขตและต่างเขตพื้นที่การศึกษาสาลิกา888 Kb486
Download this file (บัญชีตำแหน่งว่าง ตามมาตรฐานวิชาเอก.pdf)บัญชีตำแหน่งว่าง ตามมาตรฐานวิชาเอก.pdfบัญชีตำแหน่งว่าง ตามมาตรฐานวิชาเอกสาลิกา2564 Kb1101
Download this file (ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf)ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf สาลิกา9943 Kb942
Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร


  นายพัฒนะ งามสูงเนิน 
  ผอ.
สพป.ปทุมธานี เขต ๑

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน

facebook