Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

  

หนังสือราชการ

โรงเรียนประชารัฐ

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      

รายงานการประชุม

           รายงาน
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙


 

    

Previous Next
  • 1
  • 2
วันที่ 25 เมษายน  2560 ข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
บรรยากาศในวันที่ 22-24  เมษายน  2560 ดร.พัฒนะ  งามสูงเนิน... Read more
วันที่ 11 เมษายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต... Read more
วันที่  11 เมษายน  2560 ดร.พัฒนะ  งามสูงเนิน... Read more
วันที่ 6 เมษายน 2560 ดร.พัฒนะ  งามสูงเนิน... Read more
วันที่ 6 เมษายน 2560 ดร.พัฒนะ  งามสูงเนิน... Read more
วันที่ 6  เมษายน 2560 นายกฤษณะ  เลิศวิชานันนท์... Read more
วันที่ 4 เมษายน 2560 ดร.พัฒนะ  งามสูงเนิน... Read more
วันที่ 3 เมษายน 2560 ดร.พัฒนะ  งามสูงเนิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
วันที่ 31 มีนาคม 2560  นางพรทิพย์  ศีตะโกเศศ... Read more
วันที่ 30 มีนาคม 2560 นายสมบัติ  จันทร์มีชัย... Read more
บรรยากาศในการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต... Read more

 

ผู้บริหาร


  นายพัฒนะ งามสูงเนิน 
  ผอ.
สพป.ปทุมธานี เขต ๑

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน

facebook