Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

  

หนังสือราชการ

โรงเรียนประชารัฐ

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      

รายงานการประชุม

           รายงาน
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙


 

    

Previous Next
  • 1
  • 2
วันที่ 20 มีนาคม 2560 นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์... Read more
วันที่  19 มีนาคม 2560  ดร.พัฒนะ  งามสูงเนิน... Read more
วันที่ 19 มีนาคม 2560 ดร.พัฒนะ  งามสูงเนิน... Read more
วันที่ 18  มีนาคม  2560 นายสมบัติ  จันทร์มีชัย... Read more
วันที่ 17 มีนาคม 2560 นายสมบัติ  จันทร์มีชัย... Read more
วันที่  15  มีนาคม 2560  สำนักง่านเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
วันที่ 14  มีนาคม 2560  ดร.พัฒนะ  งามสูงเนิน... Read more
วันที่ 14  มีนาคม 2560  นายสมบัติ  จันทร์มีชัย... Read more
วันที่ 13  มีนาคม 2560  นายสมบัติ  จันทร์มีชัย... Read more
วันที่ 10 มีนาคม 2560 นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์... Read more
วันที่ 10 มีนาคม 2560 นายสมบัติ  จันทร์มีชัย... Read more
วันที่ 9  มีนาคม 2560 นายประพฤทธิ์  บุญอำไพ... Read more

 

ผู้บริหาร


  นายพัฒนะ งามสูงเนิน 
  ผอ.
สพป.ปทุมธานี เขต ๑

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน

facebook